Makale Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Şey

Makale Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken 10 Şey

Makale yazarken konu ile ilgili tüm detaylara hakim olsanız dahi, konuyu doğru biçimde ele alamazsanız makaleniz dergiler tarafından reddedilebilir. Ayrıca ele aldığınız konuyu en doğru şekilde sunabilirseniz, çok daha nitelikli dergilere kabul ettirebilirsiniz. Dolayısıyla makaleniz daha çok sayıda indexte yer alacak ve makalenize uygulanan atıf adedi daha yüksek olacaktır. İşte makale yazarken dikkat edilmesi gereken 10 şey: Özgün ve aktüel bir konuyu ele alın Makalelerde güncelliğini ve önemini kaybetmiş konuların yineleme ele alınması temel ret sebepleri arasındadır. Yazarın daha evvela uygulanan çalışmalardan bir yahut birkaç yönüyle farklılaşan bir konuyu ele alması, alana hakim olması ile bağlantılıdır. Böyle bir konunun ele alınması makalenin alana katkı sağlama potansiyelini dahi meydana çıkarır.

Bu noktada amacın belli bir çalışmanın tekrarı olduğu alenen söylem edilmeli ve varsa usul ve örneklem yönünden farklılaşan noktalar meydana konulmalıdır. Makalenize tesirli bir giriş yapın Giriş bölümünün başında bu alanda bilinenlerden, daha evvela yapılmış çalışmalardan bahsedilmesi yerinde olur. Burada dikkat edilmesi gereken geniş bir çerçeveden başlayarak alanda noksan olana, literatürdeki boşluğa işaret etmektir. Alanda az çalışılmış, noksan olan ve bilinmeyenin meydana konması zaten bu çalışmaya niçin gereksinim duyulduğu sorusunun cevabını oluşturacaktır. Bu noktadan hareketle çalışmanın hedefi meydana konulmalı ve bu çalışmayı yaparak neyi bilmek dilediğiniz, hangi hedefi yapmak dilediğiniz meydana konulmalıdır. Doğru soruşturma sorusunu belirleyin Yapılacak çalışma iyi bir soruşturma sorusuna sahip olmalı ve incelemede bu soruya yanıt aramalıdır.

 

Bu problemin çok geniş yahut çok dar olmamasına dikkat etmek lazım olur. Çok geniş bir soruşturma sorusu ve buna tabi belirsizlikler içeren bir varsayım temel mevzuya odaklanamama problemini meydana çıkaracaktır. Aksine, kuramsal altyapısı olan enteresan ve alandaki boşluğu doldurmaya yönelik net bir soruşturma sorusu,  mevzuya tam manasıyla odaklanmanızı sağlar. Tanımlayıcı birtakım anlatımlarla temel mevzuya odaklanamama problemi ortadan kaldırır.

Literatürü aslında taradığınızdan güvenilir olun Literatür taraması konusu ile ilgili uygulanan hataların başında literatürün belli bir sistemli içerisinde taranmaması, bu kısmın eleştirel bir bakış açısı ile kaleme alınmaması, çalışılmamış olan alanın teşhis edilmemesi yahut bunun soruşturma sorusuyla ilişkilendirilmemesi gelmektedir. Daha evvela uygulanan çalışmaları sıralamak yerine bu çalışmaların kuvvetli ve cılız yönlerine değinmek çok daha yararlı olacaktır. Geniş bir çerçeveden başlamakla beraber konuyu daraltarak soruşturma sorunuza odaklanmak iyi bir strateji olur.