Akıllı Telefonlar Radyasyon Yayıyor mu?

Akıllı Telefonlar Radyasyon Yayıyor mu?

Kimi akil telefonda yüksek ve kimisinde bu miktar azdır. Ancak bizler telefonlarla bu kadar yoğun vakit geçirdiğimiz amacıyla bu değerleri katiyen göz ardı etmemeliyiz. İşte ülkemizde dahi satılan telefonların SAR değerleri… Peki SAR kıymeti nedir? SAR, özgül absorpsiyon oranı yahut özgül soğurma oranı olarak bilinir. (İngilizce: Specific absorption rate) Bu SAR oranı radyo sıklık ( ) elektromanyetik alana maruz kalındığında beden yönünden soğurulan oranının bir ölçüsüdür.

AKILLI TELEFON ALIRKEN DİKKAT

Akıllı telefonlardaki bu değerin yüksek olması halinde önemli sıhhat sorunlarına niçin olur. Yani alırken değerlerine bakmanız büyük ehemmiyet taşıyor. YASAL ÜST SINIR Akıllı telefonların değerleri şayet belli bir değerin üstünde olamaz. Bu kıymet şayet ABD ve Avrupa’dahi değişiklik işaret ediyor. Mesela ABD’dahi SAR kıymeti 1.6, Avrupa’dahi şayet 2.0’ın üstünde olan akil telefonlar sağlığa zararlı kabul edilmektedir. Burada iki değişik kıymet bulunuyor. Bunlar baş ve gövdedir. Baş kıymeti telefon ile konuşulduğu vakitte absorpsiyon oranını gösterirken, beden kıymeti telefonun yanında bulundurulduğu vakitte absorpsiyon oranını gösterir. Bununla beraber, ultrason dahi girmek üzere çevremizde kullandığımız pekçok şey doku aracılığıyla emilime neden olur. Cihazlarda verilen miktar, dokunun kütlesi başına emilen olarak bilinir ve kg başına watt birimine (W / kg) sahiptir. çoğunlukla ya bedenin tamamında yahut ufak bir “numune” hacminde (tipik olarak 1 g yahut 10 g doku) söylem edilir.

Alınan kıymet, sonrasında belirtilen hacim yahut kütle üstünde incelenen beden alanında tespit edilen azami seviyedir. SAR DEĞERİ HESAPLAMA Özgül absorpsiyon oranı yani , dokudaki elektrik alanından şu şekilde hesaplanabilir: SAR, 100 kHz ila 10 GHz arasındaki alanlara maruz kalmayı ölçebilir (radyo dalgaları olarak bilinir). Genellikle taşınabilir telefonlardan emilen kuvveti tartmak ve MRI taramasında tüketilir. Değer, (radyo frekansı) enerjisine maruz çoğalan bedenin geometrisine ve RF kaynağının tam konumu ile geometrisine tabi olur. Bu sebeple testler, cep telefonu modellerinin her biri amacıyla tek tek gerçekleşiyor.

Akıllı telefonlar mikrodalga aralığında elektromanyetik radyasyon yayması ve dünya genelinde önemli ölçüde çoğalan kablosuz ağ tüketimi sıhhat kaygılarını yanında getirdi. Bu endişeler ademoğlu ve hayvan bedenlerinde elektromanyetik radyasyonun tesiri üstünde çalışmaları artırdı. terminolojisinde, kapsama alanlarının baz istasyonlarına paylaştırılmak üzere hücrelere bölünmesine hücresel telefon sistemi olarak adlandırılıyor.

Cep telefonları 2.5Ghz mikrodalga aralığında elektromanyetik radyasyon yaymakta. Elektromanyetik Frekans Spektrumu
Telefonda konuştuğumuz vakit, verici analog kodlayarak dijital bir sinüs dalgasına çevirir. Sinüs dalgaları antenden yayılarak ilerler, üstelik uzay boşluğuna dahi yayılırlar. Kodlanmış sinyal elektromanyetik radyasyon biçiminde yaygınlaşır. Alıcı antende alınan sinyal çoğu kere kere işlenerek takipçilere takdim edilir. Baz İstasyonu Etkisi
Cep telefonu teknolojisi, elektromanyetik radyasyonu gigahertz aralığında kullanır.

Bu radyasyon mikrodalga aralığına yakın olup benzeri özellikleri gösterir. GSM el cihazı yönünden yayımlanan radyasyon 2 Watt’a kadar erişebilir. GSM el cihazı yönünden yayımlanan radyasyon 2 Watt’a kadar erişebilir. İnsan vücudu yönünden emilen radyasyon miktarı SAR (Özgül Soğrulma Oranı) ile ölçülür. Modern el cihazlarında bu miktar 1g doku üstüne 1.6-2 W/kg olarak saptanmıştır. Eğer SAR kıymeti sınır üstüne çıkarsa, ademoğlu vücudu üstünde bilhassa yakın ilişki kısmı olan kulak ve baş bölgesinde termal ve termal olmayan etkiler görülür.